• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ 2020 ⁄ March ⁄ 06

Day: March 6, 2020

ސޫރަތުއް ނިސާގެ ތަފުސީރު – 15

(فِي أَوْلَادِكُمْ   ) ތިޔަބައިމީހުންގެ ދަރިންނާއި މެދުގައި. ”އައުލާދް“ އިނީމާ އޭގެ ތެރޭގައި ފިރިހެން ކުދިންނާއި އަންހެން ކުދިންވެސް ހިމެނެއެވެ. ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ  ) ފިރިހެންކުއްޖަކަށް

މާލެ، ތިލަފުށި ބްރިޖް އަޅަނީ އިންޑިއާގެ އެހީގައި

މާލެ، ވިލިނގިލި، ތިލަފުށި އަދި ގުޅީފަޅު ބްރިޖް އަޅަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އެކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެ މިނިސްޓްރީގައި

444 ރުފިޔާގެ ވާހަކަދެއްކި މީހުން، 72000 ރުފިޔާއާ ހަމައިން ހަނު؟

އަޖައިބުވަނިވި ސިޔާސީންތަކެއް އުޅޭ ޤައުމެކެވެ. ފިކުރު ތަފާތުވާ މީހާގެ ވާހަކައެއް ދައްކަނީނަމަ، ކަރުގައި ހުރި ހުރިހާ ނާރެއް ފުފި ފަޅައިގެން ދާވަރަށް، އަޑު ގަދައެވެ. ފިކުރު އެއްގޮތްވިޔަސް، ހަމަ އެވަރަށް

ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ފައިބާ އެކުލެވޭ ކާނާ ގިނަ މީހުންނަށް ނުކެވޭ

ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ފައިބާ އެކުލެވޭ ކަނާ 90 ޕަސެންޓް މީހުން ނުކެވެއެވެ. ފައިބާ އަކީ ގުދުރަތީގޮތުން ހާޓްއެޓޭކް، ސްޓްރޯކް، އަދި ދިގުމުއްދަތަށް ބޭސް ކުރަންޖެހޭ ހަކުރުބަލި ފަދަ ބަލިތަކަށް

އަހުލާގީ ރިވެތި ސިފަތަކެއް ނެތްނަމަ އެބަޔަކީ ކުރިއަރާފައިވާ ބައެއް ނޫން: ޚުތުބާ

އަހުލާގީ ރިވެތި ސިފަތަކެއް ނެތް ނަމަ އެބަޔަކީ ކުރިއަރާފައިވާ ބައެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭނެ ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.އިސްލާމް ދީނަކީ ރިވެތި އަހުލާގުގެ ދީން މިމައުޟޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް

ފާއިތުވި އެތައް އަހަރެއްގެ ރޯދަ ނުހިފާ ހުރި މީހަކު، އެރޯދަތައް ނުހިފައި މިއަހަރުގެ ރޯދަ ހިފިދާނެތޯ؟

ތިރީގައި މިވަނީ ” ފާއިތުވި އެތައް އަހަރެއްގެ ރޯދަ ނުހިފާ ހުރި މީހަކު، އެރޯދަތައް ނުހިފައި މިއަހަރުގެ ރޯދަ ހިފިދާނެތޯ؟” މި މަޟޫއަށް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުއްވުމެކެވެ.

1 2 3 15