• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ރެސިޕީ ⁄ ތަންދުރީ ސޭންޑްވިޗް

ތަންދުރީ ސޭންޑްވިޗްބޭނުންވާތަކެތި
6 ފޮތި ޕާން
( ތުނިކޮށް މެޔޮނައިސްކޮޅެއ ނުވަތަ ބަޓަރު ކޮޅެއްް ހާކާފައި )
1 ޖޯޑު ހުންނަހާ ކުދިކޮށް ކޮށާފައި ހުރި ތަންދޫރީ ޗިަކަން
2/1 ޖޯޑު ހުންނަހާ ހިމުންކޮށްް ކޮށާފައި ހުރި ފިޔާ
2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މެޔޮ ނައިސް
1 ލެޓިއުސް ފަތް
1 ރޯމިރުސް  ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި )
4 ފޮތި ޓޮމާޓޯ
3/1 ސައި ސަމުސާ މުގުރި އަސޭ މިރުސް
2/1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ލުނބޯ ހުތް
ލޮނުކޮލެއް
ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް
ފިޔާ، މިރުސް، އެއްކޮށްމޮޑެފައި ލޮނާއި ލުނބޯހުތް ވެސް އެއާއި އެއެކޮށްްލާށެވެ.
މެޔޮނައިސް ވެސް އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ލެޓިއުސްކޮޅު ޕާން ފޮއްޗާއި އެއްވަރަށް ކަފާލާފައި ޕާން ފޮތި މަތީގައި ފަތްކޮޅު ބޭއްވުމަށްފަހު މޮޑުނު ޗިކަންކޮޅު ފަތްކޮޅު މަތީގައި ފަތުރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު2 ފޮތިޓޮމާޓޯ މަތީގައި ބާއްވާފައި އަނެއް ޕާން ފޮތި މަތީގައި ބާއްވާފައި ކަފާލާށެވެ.
 
ޖުވޭSource link

Leave a Reply

Related Articles