• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ރެސިޕީ ⁄ ސޮސެޖް އޮޅި ފޮޅި

ސޮސެޖް އޮޅި ފޮޅިބޭނުންވާތަކެތި
6 ސޮސެޖް
1 ފިޔާ ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޓޮމާޓޯ ސޯސް
1 ރޯމިރުސް (ހިމުންކޮށްކޮށާފައި)
1 ޖޯޑުފުށް
1 ބިސް
3 ޖޯޑުފެން
3 ސައިސަމުސާ ހިކިކރު
ކުޑަކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް
ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް
ފުށްކޮޅުގެތެރެއަށް ބިހާއި ކިރު އަދި ލޮނުކޮޅަކާއި ފެން އަޅާފައި ގިރާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ތަވާޔަށް ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ތެޔޮފޮދު ހޫނުވީމާ ފިޔާ، މިރުސް، އެއްކޮށްފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ސޮސެޖް، އަޅާލާށެވެ. ދެން ސޯސްކޮޅާއި ލޮނުކޮޅެއވެސް އެއްކޮށްފައި ސޮސެޖް ތައް ކުޑަކޮށް ފުފިލީމާ އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ. ދެން ތަވާއުދާލާފައި ތެޔޮ ފޮދެއް ހާކާފައި ފެންފޮޅި އަޅާގޮތަށް ފޮޅިއަޅާފައި ކޮންމެ ފޮޅިއަކަށް ސޮސެޖެއްލާފައި އޮޅާލާށެވެ.
 
ޖުވޭSource link

Leave a Reply

Related Articles