• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ރެސިޕީ ⁄ ޗިކަން ޕެޓީޒް

ޗިކަން ޕެޓީޒްބޭނުންވާތަކެތި
2 ޖޯޑު ބޯންލެސް ޗިކަން ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައިހުރި)
1 ސައިސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް
1 ރޯމިރުސް ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
2 ހިކަނދިފަތް
2 ފިޔާ ( ވަރަށް ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
1 ސައިސަމުސާ އިނގުރު ( ގާނާފައިހުރި)
2 ލޮނުމެދު ( ގާނާފައި)
1 ފަޅިލުނބޯ
2 ޖޯޑުފުށް
ލޮނުކޮޅެއް
ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް
ފުރަތަމަ ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާކޮޅާއި މިރުސް، އަޅާލުމަށްފަހު ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ ފުށްފިޔަވައި ބާކީތަކެތި އެއްކޮށްފައި ރޯފިލުމުން އުނދުންމަތިންބާލާށެވެ. ދެން ފުށްގަނޑުން ރޮށިފިހެން ފުށްމޮޑޭގޮތަށް މޮޑެފައި ޕެޓީޒް ހަދާގޮތަށް ހަދާފައި ތެލުލާށެވެ.Source link

Leave a Reply

Related Articles