• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ބޭރުގެ ހަބަރު ⁄ 6 hour 43 minutes ago ލަންޑަނުން ސޫޗީއަށް ދިން ޝަރަފު އަތުލައިފި