• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ 2020 ⁄ March ⁄ 07

Day: March 7, 2020

މި ތިބެވެނީ މާ މަޑުން، އެމްޑީޕީ ހިންދެމިލަން ޖެހޭ: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދިގެން އެެމްޑީޕީން މިހާތަނަށް ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްތައް ކޮށްދީފައިވީ ނަމަވެސް އެ ކަން ފާހަގަނުކޮށް، “މި ތިބެވެނީ މާ މަޑުން” ކަމަށާއި ޕާޓީ ހިންދެމިލަން ޖެހޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ

ސޫރަތުއް ނިސާގެ ތަފުސީރު – 13

އިސްލާމްދީނުގައި އެތައް ޙައިޘިއްޔަތަކުން އަންހެނުން މާތް ކުރެއްވިއެވެ. މަންމަ އެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން އޭނާ އަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކޮށް، ހެޔޮކޮށްހިތާ އިޙްސާންތެރިވުމަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ. މަންމަގެ ރުހުމަކީ ﷲ ގެ ރުހުން ލިބުމުގެ

އައިޓީބީ ކެންސަލްވުމާއެކު އޭގެ ގެއްލުން ދަނީ ވަމުން: ތޮއްޔިބު

ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ބައްވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ފެއަރ އައިޓީބީ ފެއަރ ކެންސަލްވުމާއެކު އޭގެ ގެއްލުންވަމުންދާ ކަމަށާއި، ގެއްލުންތައް ކުޑަ ކުރުމަށް މިހާރު ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން

1 2 3 13