• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ މަލްޓިމީޑިއާ ⁄ ހަނާ ރިވިއު: ސާދާ ދިވެހި ޑްރާމާއެއް، ބޭކާރު ފުށުއެރުންތައް!

ހަނާ ރިވިއު: ސާދާ ދިވެހި ޑްރާމާއެއް، ބޭކާރު ފުށުއެރުންތައް!


މިއީ ރާއްޖޭގެ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއަށް ވަރުގަދަ އަހަރެކެވެ. މަޝްހޫރު ގިނަ ފަންނާނުންނާއި ޕްރޮޑިއުސަރުން އަދި ޑައިރެކްޓަރުންގެ ހުނަރުތައް ދައްކުވައިދޭ އުފެއްދުންތައް މިހުރީ ފަތިފައްޗަށް އަމުނާލައި ތަރުތީބުވެފަ އެވެ. އާ ހުނަރުތަކާއި އާޓު ތަރައްގީކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑު ބާރެއް ލިބިފައިވާ އެއް ޕްލެޓްފޯމަކީ ބައިސްކޯފެވެ. އެ ޕްލެޓްފޯމުން ވަނީ ދާދިފަހުން މުޅީން އާ ޝޯއެއް ދައްކަން ފަށާފަ އެވެ. އެއީ ޑްރާމާ ސީރީޒް “ހަނާ” އެވެ. އެ ޝޯއަށް ބެލުންތެރިންގެ އުއްމީދުތަކެއް ހުރި އިރު، އެ އެކްސްޕެކްޓޭޝަނަށް އެ ޝޯއަށް ދެވިއްޖެ ހެއްޔެވެ؟Source link

Leave a Reply

Related Articles