• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ހަބަރު ⁄ ކޮރޯނާގެ ހާލަތު: ރާއްޖެއިން ކޮރޯނާއަށް ޕޮޒިޓިވް ދެ ކޭސް

Leave a Reply

Related Articles