• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ މުނިފޫހި ފިލުވުން ⁄ އުރްވަޝީ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދޭ

އުރްވަޝީ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދޭ


Share

ބޮލީވުޑުގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރެސް އުރްވަޝީ ރައުތޭލާ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެއެވެ.

Advertisement
އުރްވަޝީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަންނަނީ ސަން ސިޔާމް އިރުފުށި ރިސޯޓުގައެވެ. އޭނާ ރާއްޖެ އައިސްފައި އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އުރްވަޝީ އަންނަނީ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަންނަ ގޮތުގެ ފޮޓޯތައް ހިއްސާ ކުރަމުންނެވެ.އުރްވަޝީ ވަނީ “ހޭޓް ސްޓޯރީ 4” އާއި “ސަނަމް ރޭ” އާއި “ކާބިލް” އަދި “ގްރޭޓް ގްރޭންޑް މަސްތީ” ފަދަ ފިލްމުތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ. އެނާ އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ދިޔައީ “ޕާގަލް ޕަންތީ” އިންނެވެ.Source link

Leave a Reply

Related Articles