• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ރެސިޕީ ⁄ ދަނޑިއަލުވި ބޯކިބާ

ދަނޑިއަލުވި ބޯކިބާ5 މީހުންނަށް
 
300 ގުރާމް ދަނޑިއަލުވި ( އެތެރޭގައި ހަރުކޮށް އޮންނަ ބައި ނަގާފައި ގާނާފައި )
300 ގުރާމް ގަބުޅިހުނި ( މިކުސްޗަރުން ހިމުން ކޮށްފައި )
260 ގުރާމް ހަކުރު ( ފޮނި ގަދަ ކުރަން ބޭނުން ނަމަ  300 ގުރާމް )
1/2 ސައިސަމުސާ ފިނިފެން ( ރޯސް ވޯޓާ )
1/2 ޖޯޑު ގަބުޅިފެން
 
ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް
ހަކުރު ، ދަނޑިއަލުވި ، ގަބުޅި އެއްކުރުމަށް ފަހު ރަނގަޅަށް މޮޑެފައި ގަބުޅި ފެން އަޅާފައި ،ފިނިފެން އެޅުން . ތަބަކެއްގައި ތެޔޮފޮދެއް ހާކާފައި ، އޭގެ އެތެރެއަށް އެޅުމަށް ފަހު ފިހެލުން. އަވަންގެ ހޫނުމިން ބަހައްޓާނީ 250 ގައި1 ގަޑި15 މިނެޓް.Source link

Leave a Reply

Related Articles