• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ރެސިޕީ ⁄ ޓޫނާ ސޭންޑް ވިޗް

ޓޫނާ ސޭންޑް ވިޗްބޭނުންވާތަކެތި
1 ދަޅު ފަސްމީރުމަސް
12 ފޮތި ޕާން
1 ގިތެޔޮ މިރުހުގެ 1 ފަޅި ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
2 ފިޔާ ( ވަރަށް ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
1 ސައިސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް
1 ލުނބޯގެހުތް
ލޮނުކޮޅެއް
މެޔޮނައިސް
ބަޓަރުކޮޅެއް
ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް
ފިޔާ، މިރުސް ލޮނު އަދި ހުތް އެއްކޮށް ރަހަނިކުންނަވަރަށް މޮޑެލުމަށްފަހު މަސް އެއްކޮށްފައި އަސޭމިރުހާއި ރަހަދޭވަރަށް މެޔޮނައިސް އެއްކޮށްލާށެވެ. ޕާންފޮތި ތަކުގައި ތުނިކޮށް ބަޓަރުހާކާލާފައި މަސްފަތުރާލާފައި ޕާން ފޮތިތައް ތަތްކޮށްފައި ކާރިކަފަލާށެވެ.
 
ޖުވޭSource link

Leave a Reply

Related Articles