• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ހަބަރު ⁄ ހިތަދޫގައި ހުންނަ ކޮކާކޯލާ އޮފީސް ފަޅާލައި، ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި

ހިތަދޫގައި ހުންނަ ކޮކާކޯލާ އޮފީސް ފަޅާލައި، ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފިސ. ހިތަދޫގައި ހުންނަ ކޮކާކޯލާ އޮފީސް ފަޅާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނަގައިފިއެވެ.
ފުލުހުން ބުނީ ރޭ ދަންވަރު 4:40 ހާއިރު ހިތަދޫގައި ހުންނަ ކޮކާކޯލާ ކުންފުނީގެ އޮފީސް ފަޅާލައި އެތަނުން ވައްކަން ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ.
މި ވައްކަމުގައި ވަގަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ތިޖޫރި ހަލާލުކޮށްލައިގެން އޭގައި 34،000 ރުފިޔާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.
މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަދި އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
ފުލުހުން އަންނަނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.Source link

Leave a Reply

Related Articles