• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ރެސިޕީ ⁄ ރަވާ ޕުޑިން

ރަވާ ޕުޑިންބޭނުންވާ ތަކެތި
6 ބިސް
1 ދަޅު ގެރިކިރު
1 ޖޯޑު ރަވާ

1 ގަބުޅި ( ގާނާފައި )
4/1 ޖޯޑު ހަކުރު
1 މަތިގަނޑު ވެނީލާ އެސެންސް
1 ޖޯޑު ފެން
2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު ( ރަތްކުރުމައް )
ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް
ފުރަތަމަ މިކްސަރަށް ގަބުޅިއާއި، ބިހާއި، ކިރު ، ފެން، އަދި އެސެންސް، އެއްކޮށް އަޅާފައި ރަވާވެސް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ރަނަގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ޓްރޭއަށް 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރުއަޅާފައި އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ހަކުރުކޮޅު ރަތްކޮށްލާށެވެ. ގިރާފައި ހުރި ބައި ޓްރޭއަށް އަޅާފައި އަވަނުން ފިހެލާށެވެ. ނުވަތަ އާވިން ކައްކާލާށެވެ.Source link

Leave a Reply

Related Articles