• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ މަލްޓިމީޑިއާ ⁄ އޮލިމްޕަސް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އާ އުސޫލާ މެދު ކަންބޮޑުވުން!

އޮލިމްޕަސް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އާ އުސޫލާ މެދު ކަންބޮޑުވުން!


ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ ވަޅުޖެހިފައި ދުވަސްތަކެއް އޮތުމަށްފަހު ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހުން ފެށިގެން ފިލްމީ މަސައްކަތްތައް އަނެއްކާވެސް ފެށި ފިލްމީދާއިރާއަށް އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް އައިސްފައި ވަނިކޮށް އަނެއްކާވެސް އިންޑަސްޓްރީ މި ވަނީ މާޔޫސް ކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފަ އެވެ.Source link

Leave a Reply

Related Articles