• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ހަބަރު ⁄ ވައިރަހުގެ އަލާމާތެއް ފެންނަ ނަމަ މިސްކިތުގެ ޖަމާއަތަށް ނުދާން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ވައިރަހުގެ އަލާމާތެއް ފެންނަ ނަމަ މިސްކިތުގެ ޖަމާއަތަށް ނުދާން އިލްތިމާސްކޮށްފިހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19 ގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެންނަ މީހުންނާއި، ކުޑަކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން މިސްކިތަށް ޖަމާއަތަށް ނޭރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. ތަފްސީލް އަންނަނީ…Source link

Leave a Reply

Related Articles