• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ރެސިޕީ ⁄ ވޯޓަރމެލަން މިންޓް ކޫލާރއިން

ވޯޓަރމެލަން މިންޓް ކޫލާރއިން


 
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި
– ހަތަރު ޖޯޑު ކަރާ (އޮށްނަގާ ކޮށާފައި)
– އެއްޖޯޑާއި ބައިގެ ލުނބޯގެ ހުތް (ފެލާފަ)
– ބައި ޖޯޑު މިންޓް ފަތް
– ހަކުރު
– އައިސްކިއުބް

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް
ކަރާ، ލުނބޯ ހުތް، ހަކުރު އަދި އައިސްކިއުބް އެޅުމަށްފަހު މިކްސަރުން ރަނގަޅަށް ފަނި ގިރާލާށެވެ. ބުއިމަށް ތައްޓަށް އެޅުމަށްފަހު މިންޓް ފަތް އެއިގެ ތެރެއަށް ލުމަށްފަހުގައި ރަނގަޅަށް ސަމްސަލުން ގިރާލާށެވެ. ފިނިވި ވަރަކަށް ބުއިމުގެ މީރުކަން އިތުރުވެ ކަރުހިއްކުން ފިލާނެއެވެ.Source link

Leave a Reply

Related Articles