• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ރެސިޕީ ⁄ ފަތު ބިސްގަނޑު

ފަތު ބިސްގަނޑުބޭނުންވާތަކެތި
1 ފިޔާ ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
1 ރޯ މިރުސް ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
25 ބިސް ( ގިރާފައި )
/1 ޖޯޑު ނޮޅާފައި ހުރި މުރަނގަފަތް
3/1 ސައި ސަމުސާ ލޮނު
1 ހިކަނދިފަތް  ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
3/1 ޖޯޑު ހުންނަހާ ކޮޕީ ފަތް  ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
3/1  ޖޯޑު ހުންނަހާ ލެޓިއުސް ފަތް
( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި ހުރި )
ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް
ބިސް ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. މިރުސް، ފިޔާ، ހުތް، ލޮނު، އެއްކޮށް ރަހަނިކުންނަ ވަރަށް މޮޑެފައި  ފަތްތަކާއި އެއްކޮށް ފައި ބިސް ވެސް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ހޫނުވީމާ ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއް ހާކާފައި ބިސް ގަނޑު އަޅާގޮތަށް އަޅާށެވެ.
ޖުވޭSource link

Leave a Reply

Related Articles