• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ހަބަރު ⁄ ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވަން ފުލުހުންނާއި ފެމެލީ އެންޑް ލީގަލް ކްލިނިކް އެއްބަސްވެއްޖެ

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވަން ފުލުހުންނާއި ފެމެލީ އެންޑް ލީގަލް ކްލިނިކް އެއްބަސްވެއްޖެއާއިލީ މައްސަލަތަކާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި ފެމެލީ އެންޑް ލީގަލް ކްލިނިކާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގ ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު ސޮއިކުރެއްވިއިރު ކްލިނިކްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކްލިނިކުގެ ކޯ-ޗެއަރޕާސަން ހައްވާ ޝަފީއާ ރިޒާ އެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، އާއިލީ މައްސަލަތަކުގައި ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދެ ފަރާތް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އޭގެ އިތުރުން ގެވެށި އަނިޔާއާއި އެކަމުން ސަލާމަތްވެ ރައްކާތެރިވުމަށް އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ދެ ފަރާތް ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.Source link

Leave a Reply

Related Articles