• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ މަލްޓިމީޑިއާ ⁄ ޔޫޓިއުބަ ޝާމް އިދްރީސް އާއި ފްރޮގީ އަށް އަންހެން ކުއްޖެއް

ޔޫޓިއުބަ ޝާމް އިދްރީސް އާއި ފްރޮގީ އަށް އަންހެން ކުއްޖެއް


ޕާކިސްތާނަށް ނިސްބަތްވާ މަޝްހޫރު ދެ ޔޫޓިއުބަރުން ކަމަށްވާ ޝާމް އިދްރީސް އާއި ފްރޮގީ އަށް އަންހެން ކުއްޖެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.Source link

Leave a Reply

Related Articles