• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ 2020 ⁄ March ⁄ 09

Day: March 9, 2020

ކުރެއްދޫގައި އެކަހެރިކުރި 90 މީހުންގެ ފަރާތުން ބަލީގެ އަލާމާތްތަށް ނުފެނޭ: މަބުރޫކް

ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގައި އެކަހެި ކުރި 90 މީހުންގެ ފަރާތުން މިހާރު ކޮރޯނާ ނުވަތަ ކޮވިޑް-19ގެ އަލާމާތްތައް ނުފެންނަކަމަށް ކޮރޯނާގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސި ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެ

ކޮވިޑް19: ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ތަޢުރީފް ރާއްޖެއަށް!

މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވި މިނެއްގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި، މިބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ތަޢުރީފުކޮށްފިއެވެ.ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19

ދެކޭހިތްވޭ ނިކަން

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ މުޅި ހަށިގަނޑަށް ލޮޅުންއަރައިގެންދިޔައެވެ. ހާލަތުގެ އޮއިބާރު ލޮނުގަނޑު އެނބުރި މޫދަށް ދަމައިގަތީ، ވަޅުޖެހިފައިވާ ލޯބީގެ ޖަޒުބާތަށް އާ ދިރުމެއްދެމުންނެވެ. އަހަރެންގެ ވެސް ހިތެއް އޮތްކަމާއި، އެ

ފަތިސް ނަމާދަށް ހޭލަން ފެށިދާނެ ފަސޭހަ ގޮތެއް!

ބައެއް މީހުންނަށް އެންމެ ބޮޑު ކަމަކަށްވެފައި އޮންނަނީ ފަތިސް ނަމާދަށް ހޭލުމެވެ. ބައެއް މީހުން ބުނަނީ ގަދިސޯނާކުރި ނަމަވެސް، ފަތިހު ހޭލަން މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް ނުހޭލެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި ހޭލެވުނު

ބޯ ހަލާކު

5969166 ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވާފައި އައި ސައިކަލު މަޑުކޮށްލީ އަހަރެންގެ ގޭގެ ދޮރު މައްޗަށެވެ. ސައިކަލުން އަހަރެން ފައިބައި ސައިކަލުގަ އިން އަހަރެންގެ ލޯބިވެރިޔާ؛ މިލްދާނަށް ބަލައިލީމެވެ. ދެމީހުންގެ ހަތަރު

ފަހުން ޕޮޒިޓިވްވީ ވެސް ދެ ބިދޭސީން: އެޗްޕީއޭ

ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ތައްޔާރުވުމަށް ހިންގި ޑްރިލްގެ ތެރެއިން — ފޮޓޯ: ހެލްތް މިނިސްޓްރީ ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް އެންމެ ފަހުން ޕޮޒިޓިވި މީހުންނަކީވެސް ދެ ބިދޭސީންކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)

ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި އިޓަލީ މީހާ ދެ ދުވަހު މާލޭގައި މަޑުކުރި

ކުރެއްދޫ އައިލޭންޑް ރިސޯޓުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށްފަހު އެނބުރި ގައުމަށްދިޔަ ފަހުން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި އިޓަލީ މީހާ ދެ ދުވަހު މާލޭގައި މަޑުކުރި ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ

ސޫދާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއަކުން ސަލާމަތްވެއްޖެ

ޚަރުތޫމް (މާޗް 9): ސޫދާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އަބްދުﷲ ހަމްދޫކް އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއަކުން އޭނާ ސަލާމަތްވެއްޖެއެވެ. ސޫދާންގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އޮފީހުން ބުނި ގޮތުގައި މިއަދު ވެރިރަށް ޚަރުތޫމްގައި އެ ހަމަލާ

އިޓަލީގެ މުޅި ފުޓުބޯޅަ ސީޒަން ނިންމާލަން ގޮވާލައިފި

ދުނިޔޭގައި ދެވަނައަށް ކޮވިޑް-19 އެންމެ ހަލުވިމަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ އިޓަލީގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތައް ލޮކްޑައުން ކުރުމާ ގުޅިގެން އެގައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ ސީޒަން އެކީ އެކައްޗަކަށް ނިންމާލުމަށް އެގައުމުގެ އިޓަލައިން ފުޓްބޯލާސް

1 2 3 23