• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ މަލްޓިމީޑިއާ ⁄ “ހީރޯޕަންތީ 2” އަށް ދިޝާ

“ހީރޯޕަންތީ 2” އަށް ދިޝާ


ޓައިގާ ޝްރޮފް ފިރިހެން ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމު “ހީރޯޕަންތީ 2” ގެ ބަތަލާ އަކަށް ދިޝާ ޕަޓާނީ ހަމަޖައްސައިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.Source link

Leave a Reply

Related Articles