• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ހަބަރު ⁄ ރާއްޖެއިން އިތުރު ދެ މީހަކު ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން އިތުރު ދެ މީހަކު ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެރާއްޖެއިން އިތުރު ދެ މީހަކު ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.
ހެލްތު ޕޮރެޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނީ އއ.ބަތަލާ އައިލޭންޑު ރިސޯޓުގައި ތިބި ތިން ފަތުރުވެރިއެއް ކޮރޯނާ އަށް ޓެސްޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެރެއިން ދެ މީހަކު މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަން ޓެސްޓުތަކުން ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ.
ނަމަވެސް އެމީހުންނާ ގުޅޭ އެއްވެސް އިތުރު މައުލޫމާތެއް އެޗްޕީއޭ އިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

Samples from three foreign nationals staying in AA. Sandies Bathala have been tested for #COVID19.
2 out of 3 of these samples have tested positive.
We continue to monitor the situation and will provide further updates
— HPA Maldives (@HPA_MV) March 8, 2020

އެ ދެ މީހުންނާއެކު ރާއްޖެއިން މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ ހަތަރަކަށް އަރާފައެވެ. މީގެކުރިން މި ބައްޔަށް ރާއްޖެ އިން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ކުރެއްދޫ އައިލޭންޑް ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ބިދޭސީ ދެ މުވައްޒަފުންނެވެ.
ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ކުރެއްދޫ އައިލޭންޑް ރިސޯޓާއި، ބަތަލާ އައިލޭންޑް ރިސޯޓަށް އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށްފައެވެ.
ރާއްޖެއިން ހަތަރު މީހެއްގެ ފަރާތުން ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެނިފައިވާތީ ސަރުކާރުން ވަނީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ޔެލޯ އެލާޓު ވެސް ނެރެފައެވެ.
ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބަލިޖެހިފައިވާ މީހަކު ރާއްޖެ އަންނަ ހާލަތުގަ އެވެ.Source link

Leave a Reply

Related Articles