• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ހަބަރު ⁄ ރިސޯޓެއްގެ ގޮނޑުދޮށުން ކިނބުލެއް ފެނިއްޖެ

ރިސޯޓެއްގެ ގޮނޑުދޮށުން ކިނބުލެއް ފެނިއްޖެޖުމެއިރާ ވިޓަވެލި ރިސޯޓުގެ ގޮނޑުދޮށުން ހަތަރު ފޫޓުގެ ކިނބުލެއް މިއަދު ފެނިއްޖެއެވެ.
އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މި ކިނބޫ ފެނިގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްގާޑް މެރިޓައިމް ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރަށް (އެމްއާރްސީސީ) ރިޕޯޓު ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 10:32 ހާއިރު ކަމަށެވެ.
މި ކިނބޫ ފެނިފައިވަނީ އެ ރިސޯޓުގެ ގޮނޑުދޮށުގައި އޮއްވައި އެ ރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފަކަށް ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.
“މި ކިނބުލާއި 15 ފޫޓަށް ކައިރިވިތަނުން ކިނބޫ މޫދަށް ފައިބައިގެން ދިޔައީ ކަމަށް އެ ރިސޯޓުގެ ސްޓާފް މައުލޫމާތު ދީފައިވޭ” އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.
ރިސޯޓެއްގެ ގޮނޑުދޮށުން ކިނބުލެއް ފެނިފައިވާއިރު، މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު މަރުވެފައި އޮތް ކިނބުލެއް ހދ.ވައިކަރަދޫއިން ވަނީ ފެނިފައެވެ.Source link

Leave a Reply

Related Articles