• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ހަބަރު ⁄ ކުރެއްދޫގައި 93 މީހަކު ރޫމް ކަރަންޓީނުގައި

ކުރެއްދޫގައި 93 މީހަކު ރޫމް ކަރަންޓީނުގައިކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން ކުރެއްދޫ އައިލޭންޑް ރިސޯޓުގައި 93 މީހަކު ރޫމް ކަރަންޓީނުކޮށްފިއެވެ.
މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް މި ބައްޔަށް ޓެސްޓު ކުރެވިފައިވަނީ 24 ފަތާތެއް ކަމަށާއި އޭގެތެރެއިން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ދެ ފަރާތެއް ކަމަށެވެ. އަދި 20 ފަރާތެއް މި ބައްޔަށް ނެގެޓިވް ވެފައިވާއިރު ދެ މީހެއްގެ ނަތީޖާ އަދި ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.
އަދި ކަރަންޓީނު މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ފަރުކޮޅުފުށީގައި 8 ފަރާތެއް އެބަތިބި ކަމަށާއި، މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެ މީހުން ފެނުނު ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގައި 93 ފަރާތެއް ރޫމް ކަރަންޓީނުކޮށްފައި އެބަތިބި ކަމަށްވެސް އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.
މީގެއިތުރުން ބަތާލާ އައިލޭންޑް ރިސޯޓުގައި ވެސް 11 ފަރާތެއް ރޫމް ކަރަންޓީނުގައި އެބަތިބި ކަމަށްވެސް އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ. މި ދެ ރިސޯޓަށް ވެސް އަރާ ފޭބުން މިހާރު ވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފައެވެ.
އަދި ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރި ދިވެއްސަކު ށ.ފޯކައިދޫއިން ޓެސްޓު ކުރުމަށް ކަރަންޓީނު މަރުކަޒަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން މިރޭ ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި މީހާއަކީ ކުރެއްދޫ އައިލޭންޑް ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފެއް ކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެއެވެ.
ރާއްޖެއިން ދެ މީހެއްގެ ފަރާތުން ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެނިފައިވާތީ ކުރެއްދޫ ރިސޯޓަށް ވަނީ އޮރެންޖް އެލާޓް ނެރެފަ އެވެ. އަދި މުޅި ރާއްޖެއަށް މިހާރު އޮތީ ޔެލޯ އެލާޓުގައެވެ.
އޮރެންޖެ އެލާޓް ނެރެނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބަލިޖެހުނު މީހާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހުންނަށް ބަލި ފެތުރޭ ހާލަތްތަކުގަ އެވެ. އަދި ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބަލިޖެހިފައިވާ މީހަކު ރާއްޖެ އަންނަ ހާލަތުގަ އެވެ.Source link

Leave a Reply

Related Articles