• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ހަބަރު ⁄ އެސްޖެހިގެ ފަރުކޮޅުފުއްޓަށް ބަދަލުކުރަނީ

އެސްޖެހިގެ ފަރުކޮޅުފުއްޓަށް ބަދަލުކުރަނީމާލޭގައި ހުރި ތާރީހީ އެސްޖެހި ގަނޑުވަރު ނުވަތަ މިހާރުގެ “އެސްޖެހިގެ” ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފޭސްއާ ގުޅިގެން އޮންނަ ކަލްޗަރަލް ރަށް ކަމަށްވާ ފަރުކޮޅުފުއްޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ. އެޗްޑީސީ އިން ބުނެފައިވަނީ އެސްޖެހި ގަނޑުވަރު ފަރުކޮޅުފުއްޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އެތަނަކީ ތާރީހީ ތަނަކަށް ވެފައި އެތަން ރައްކާތެރިކޮށް އެތަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ. އެސްޖެހިގެ ހުންނަތަން މިވަގުތު ބޭނުން ކުރަނީ ކެފޭއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ނަމަވެސް އެތަނުގެ ތާރީހުގެ މުހިއްމުކަމަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީފައި ނުވާ ކަމަށް އެޗްޑީސީއިން ބުންޏެވެ. އެޗްޑީސީއިން ބުނީ، އެ ކޯޕަރޭޝަނުން މަސައްކަތްކުރަނީ އެސްޖެހިގެ ފަރުކޮޅުފުއްޓަށް ބަދަލުކޮށް، ފަންނުވެރިންނަށް ގެލެރީއެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުވުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އާންމުންނާއި ފަތުރުވެރިންނަށް، އެސްޖެހިގޭގެ ތާރީހީ މުހިއްމުކަން ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތުވެސް އެތަނުން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީއިން ބުނެ އެވެ. އެސްޖެހި ގަނޑުވަރަކީ މާލޭގައި ހުރި އެންމެ ދުވަސްވީ އަދި ތާރީހީ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަނެކެވެ. އެގޮތުން އެތަނަކީ މާލޭގައި ހުރި މުންނާރާއި ހުކުރު މިސްކިތް ބިނާކުރި ދުވަސްވަރުގައި ބިނާކުރި ތަނެއް ކަމެއް ބުނެވެ އެވެ. ބައެއް ތާރީހީ ލިޔުންތަކުން ބުނާގޮތުގައި އެސްޖެހިގެއަކީ 1870ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި އެސްޖެހި ގަނޑުވަރު މާފަތް ކިލޭގެފާނު ބިނާކުރައްވާފައިވާ އިމާރާތެކެވެ. އެސްޖެހި ގަނޑުވަރު މާފަތް ކިލޭގެފާނަކީ ސުލްތާން އިމާދުއްދީން 6ގެ ރަސްކަމުގައި އުޅުއްވި މަޝްހޫރު ބޭފުޅެކެވެ. އެސްޖެހިގެ ބިނާކުރުމުގައި ތަފާތު ވައްތަރު ލަކުޑި ބޭނުންކޮށްފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން ތާރީހީ ލިޔުންތަކުން ބުނާގޮތުގައި އެސްޖެހިގެ ބިނާކުރި ދުވަސްވަރު، ފަރަށް އުރިފައިވާ ތަފާތު ނަވުތަކުގެ ލަކުޑި ވަނީ، އެ ގެ ބިނާކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފަ އެވެ.Source link

Leave a Reply

Related Articles