• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ހަބަރު ⁄ ގައުމީ ދާރުލްއާސާރާއި، އުތީމު ގަނޑުވަރު އަދި ހުވަދޫ ސަރަޙައްދީ ދާރުލްއާސާރުގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި

ގައުމީ ދާރުލްއާސާރާއި، އުތީމު ގަނޑުވަރު އަދި ހުވަދޫ ސަރަޙައްދީ ދާރުލްއާސާރުގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި


ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރާއި ހއ. އުތީމު ގަނޑުވަރާއި ހުވަދޫ ޞަރަޙައްދީ ދާރުލްއާސާރުގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ.ޘަޤާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ބުނީ ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރާއި، އުތީމު ގަނޑުވަރާއި، ހުވަދޫ ޞަރަޙައްދީ ދާރުލްއާސާރުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލީ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިމަހުގެ 09 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާރިޗު 9 ން ފެށިގެން ވަގުތީ ގޮތުން ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރާއި އުތީމު ގަނޑުވަރާއި ހުވަދޫ ޞަރަޙައްދީ ދާރުލްއާސާރަކީ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ ތަންތަނެވެ. އަދި މިކަމާގުޅިގެން ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް އެމަރުކަޒުންވަނީ މަޢާފަށް އެދިފައެވެ.ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް19ގެ 4 ކޭސް ފެނިފައިވާއިރު، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.Source link

Leave a Reply

Related Articles