• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ކުޅިވަރު ⁄ ޖަޒީރާ ފުޓުބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކޮވިޑް-19: ޖަޒީރާ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ވެސް ފަސްކޮށްފި