• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ މަލްޓިމީޑިއާ ⁄ ނިރުބަވެރިޔާ 6

ނިރުބަވެރިޔާ 6


“އެއީ ފަސޭހަކަމެއްނޫން. ވަރަށް ގިނަ ގުރުބާނީތައް ވާން ޖެހޭނެ. އެކަމަކު ކަލޭ ނޫން މީހަކަށް އިތުބާރުނުކުރެވޭތީ މި މިޝަން ހަވާލުކުރަނީ……” މާޒިން އެއްމިޔަކަނުން ހީލިއެވެ. މާޒިން ދެއްކި ވާހަކަތައް އަހަން އޮތް ކައިސްގެ ތުންފަތަށް ވެރިވި ހިނިތުންވުން ލަސްލަހުން ފުޅާވިއެވެ.Source link

Leave a Reply

Related Articles