• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ހަބަރު ⁄ ނިޔާވި ސިފައިންގެ މީހާގެ ޖަނާޒާ ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު

ނިޔާވި ސިފައިންގެ މީހާގެ ޖަނާޒާ ފަތިސް ނަމާދަށްފަހުމިއަދު ނިޔާވި ސިފައިންގެ މީހާގެ ޖަނާޒާ ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.
ކ. އެނބޫދޫ ފިނޮޅު ކައިރިއަށް މަސް ހިފަން ފީނަން ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ނިޔާވެފައިވަނީ ސްޓާފް ސާޖަންޓް ޔައުގޫބް އަހްމަދު ،33، އެވެ.
އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ޔައުގޫބްގެ ކަށު ނަމާދު އޮންނާނީ މާދަމާގެ ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު އަސަހަރާ މިސްކިތުގައި ކަމަށެވެ.
އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ޔައުގޫބް ގެއްލިގެން ކޯސްޓްގާޑުގެ ޑައިވަރުން ހޯދަމުންދަނިކޮށް ފެނިފައިވަނީ ކަނޑުގެ 20 މީޓަރު އަޑިން ކަމަށެވެ.
އަދި މިއަދަކީ ޔައުގޫބު އޮފް ދުވަސް ކަމުން ފީނަން ދިޔައީ ކަމަށާއި، މި ހާދިސާ ދިމާވީ ފީނުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Leave a Reply

Related Articles