• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ މަލްޓިމީޑިއާ ⁄ ކޮރޯނާގެ ސަބަބުން ބެއިޖިން ފިލްމު ފެސްޓިވަލް ފަސްކޮށްފި

ކޮރޯނާގެ ސަބަބުން ބެއިޖިން ފިލްމު ފެސްޓިވަލް ފަސްކޮށްފި


ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ބެއިޖީންގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް ފަސްކޮށްފި އެވެ.Source link

Leave a Reply

Related Articles