• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ މަލްޓިމީޑިއާ ⁄ “ކޮސް ގިނަ މިސްޓޭކް”ގެ އެންމެ ފަހުގެ ޝޫޓިންތަކަށް މިސްރާބު ޖަހައިިފި

“ކޮސް ގިނަ މިސްޓޭކް”ގެ އެންމެ ފަހުގެ ޝޫޓިންތަކަށް މިސްރާބު ޖަހައިިފި


އަންނަ އަހަރު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ކޮމެޑީ ފިލްމު “ކޮސް ގިނަ މިސްޓޭކް”ގެ ބާކީ ހުރި މަންޒަރުތައް ނަގަން ފަށަން އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އިސްމާއީލް ޝަފީގް ބުނެފި އެވެ.Source link

Leave a Reply

Related Articles