• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ މަލްޓިމީޑިއާ ⁄ އިންތިހާއަށް ލޯބިވީމޭ… – 8

އިންތިހާއަށް ލޯބިވީމޭ… – 8


އީމާގެ ނޭވާ އަވަސްވެގެން ދިޔަ އެވެ. އޭނަގެ ދެލޯ ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ. އެއީ ކޮން ކަންތައް ގަނޑެއް ހެއްޔެވެ؟ އެ ބަޔަކު އެ ރާވަނީ މިޝަލްއަށް ދެރައެއް ދޭން ހެއްޔެވެ؟ އެކަމަކު ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ އެ މީހާގެ ވާހަކަތަކުން އީމާއަށް ޔަޤީންވީ، މިޝަލް ހުރީ ނުރައްކަލެއްގެ ތެރޭގައި ކަމެވެ.Source link

Leave a Reply

Related Articles