• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ހަބަރު ⁄ ގައުމީ ދާރުލްއާސާރާއި އުތީމު ގަނޑުވަރުގެ ހިދުމަތް މެދުކަނޑާލައިފި

ގައުމީ ދާރުލްއާސާރާއި އުތީމު ގަނޑުވަރުގެ ހިދުމަތް މެދުކަނޑާލައިފިޤައުމީ ދާރުލްއާސާރާއި ހއ. އުތީމު ގަނޑުވަރާއި ހުވަދޫ ޞަރަޙައްދީ ދާރުލްއާސާރުގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ.
ޘަޤާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ބުނީ ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރާއި، އުތީމު ގަނޑުވަރާއި، ހުވަދޫ ޞަރަޙައްދީ ދާރުލްއާސާރުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލީ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.
މިއަދުން ފެށިގެން ހިދުމަތް މެދުކަނޑާލިއިރު، ދެން ހިދުމަތް ދޭން ފަށާނެ ތާރީހެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. މިކަމާގުޅިގެން ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް އެމަރުކަޒުން ވަނީ މަޢާފަށް އެދިފައެވެ.
ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން ތަފާތު އެކި އިވެންޓުތަކާއި ހަފްލާތައް ކެންސަލް ކުރަމުން އަންނައިރު އެ ބައްޔަށް ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ވަނީ ހަތަރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Leave a Reply

Related Articles