• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ 2020 ⁄ October ⁄ 21

Day: October 21, 2020

ކުރީގެ މިނިސްޓަރު އަމީނާއިމެދު އަމަލުކުރީ އިންސާފަކުން ނޫން: ޒުލްފާ

ކުރީގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބުދު ﷲ އަމީނާއިމެދު އެމްޑީޕީން އަމަލުކުރީ އިންސާފުން ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މަރިޔަމް ޒުލްފާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖެއަށް ވެންޓިލޭޓަރު ގަތުމަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ

ކޮރޯނާގެ ވާހަކައިން ސިކުނޑި ހާސް ނުކޮށް ހިނގާ ކޮފީއިން ހަންގަނޑު އަލިކޮށްލަން!

ކޮފީއަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ވަރަށް ގިނަ މީހުން ގަޔާވާ އެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ފެށުމަކަށް ކޮފީ ނުބޯނަމަ، މުޅި ދުވަސް ހަރާބުވާ މީހުންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. ސިއްޙީ ގޮތުން

އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ބުދަދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް، މައިކް ޕޮމްޕެއޯ އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ޕޮމްޕެއޯގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ އަރިހަށް

ކުށެއް އޮތް ރިޕޯޓެއްގައި ސޮއި ކުރުމުން ގެމަނަފުށި އިސް މެޖިސްޓްރޭޓަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ޝަރީއަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ކުށެއް އޮއްވައި އެ ރިޕޯޓުގައި ސޮއިކޮށްފައި ވާތީ، ގއ. ގެނަމަފުށީ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހީމް މުނީރުއަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން

ރަށްރަށުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުން ނަތީޖާ ނުނެރެވެނީ ހެދިފައިހުރި ގާނޫނުތަކުގެ ސަބަބުން: ޝަރީފް

ރާއްްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުން ނަތީޖާ ނުނެރެވެނީ ހެދިފައި ހުންނަ ގާނޫނުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ސައިރިކްސް ކޮލެޖްގެ ޗެއާމަން އަހުމަދު ޝަރީފް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސައިރިކްސް ކޮލެޖްގެ ޗެއާމަން

ކޮވިޑް-19: ރާއްޖެއިން 45 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ، 50 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޯވިޑް-19 އަށް 45 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ 50 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅު ވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ރާއްޖެއިން ބަލިޖެހުނު މީހުންގެ

1 2 3 18