• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ 2020 ⁄ November ⁄ 08

Day: November 8, 2020

އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ހަރްޝް ވަރްދާން ޝްރިންގްލާ މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ހަރްޝް ވަރްދާން ޝްރިންގްލާ މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. އޭނާގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އަބްދުލްޣަފޫރު މުޙައްމަދުގެ ދަޢުވަތަކަށް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ކަމަށް 28 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައިފި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)ގެ މެންބަރުކަމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 28 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައިފިއެވެ. އެމްއެމްސީ އަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލުމުން އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ، އެ ކައުންސިލްގެ

ކޮވިޑް: 60 މީހަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި، އޭގެތެރެއިން 3 މީހަކު އައިސީޔޫގައި 50 minutes ago

ކޮވިޑް ޖެހިގެން 60 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދާއިރު އޭގެ ތެރެއިން 3 މީހަކަށް ދަނީ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން ކަަމަށް ޑރ. ފާތުމަތު ނަޒްލާ ރަފީގް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއެކު އީސީއަށް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބޭތީއާއި، ސިޔާސީ ޙަރަކާތް ހިންގުމުގައި ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމާ ގުޅޭގޮތުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާއި މަޝްވަރާކުރަށްވައިފިއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށްފަހު

ﷲ ގެ އިންތައް ދޫކޮށްލައި އިންތައް އަމިއްލައަށް ކަނޑައެޅުމުން މުއްމިނަކަށްވާނެތަ؟

ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީބަސްފުޅު އަޑުއަހާށެވެ! ﴿وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: 112] މާނައީ: “އަދި (މުއުމިނުންނަކީ) ﷲ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އިންތަކަށް ރައްކާތެރިވާ މީހުންނެވެ. ކަލޭގެފާނު މުއުމިނުންނަށް އުފާވެރިކަމުގެ

ނިޔާވެގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ބިދޭސީއެއް ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ނިޔާވެގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ބިދޭސީއެއް ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަމަށް ހެލްތް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެޗްއީއޯސީން ބުނީ 43 އަހަރުގެ އެ ބިދޭސީ މީހާ ނިޔާވެގެން ގެންގޮސްފައިވަނީ

އިދިކޮޅުގެ ކަންބޮޑުވުމަށް ހައްލެއް ލިބޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާނަން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް — އިދިކޮޅު ދެ ޕާޓީ ކަމަށްވާ ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީން ހުށައެޅި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް

ކޮވިޑް-19: ރާއްޖެއިން އަލަށް 24 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ، 26 މީހުން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޯވިޑް-19 އަށް 24 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ 26 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅު ވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ރާއްޖެއިން ބަލިޖެހުނު މީހުންގެ

1 2 3 17