• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ 2020 ⁄ December ⁄ 03

Day: December 3, 2020

ކެންސަރ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ފަށަނީ!

ސަރުކާރުގެ ސިއްހީ ހިދުމަތް ތަރައްގީކޮށް ލާމަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރާ ފުރަަމަ ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެންމެ ގިނަފައިސާދީ، ހިތްއުފާކޮށްދޭ މީހަކީ އެންމެ ގާތް މިތުރުކަމުގައި ބަލައިފިމީހާ އަމިއްލައަށް އެވެއްޓެނީ ހޫނުފެނަށެވެ!: މުފްތީ މެންކް

މީސްތަކުންގެ ވިސްނުމަށް އައިސްފައިވާ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން މިއަދު އެންމެ ގާތް މިތުރުންގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަނީ ތިމާއަށް އެންމެ ގިނަ ފައިސާދޭ ނުވަތަ އެންމެ ބޮޑަށް ތިމާގެ ހިތް އުފާކޮށްދޭ

ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ފަށަނީ 3 hours ago

ސިއްހީ ހިދުމަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލު ގާއިމް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އަންނަ އަހަރު ފެށޭނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ސޯލިހް މިހެން

މެޑިސިންއާއެކު އެމްއެންޔޫގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

މެޑިސިން ކޯހާއެކު، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެ ޔުނިވާސިޓީގެ އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ އިންޓޭކުގައި ތަފާތު ދާއިރާތަކުން 100 އަށް ވުރެ

ބުރިޖު މަތީގައި ކާރަކާއި ވޭނެއްޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ސިނަމާލެ ބުރިޖުގައި ކާރަކާއި ވޭނެއް ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި އެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ހަވީރު 17:38 ހާއިރު ހިނގި މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޕޮޒިޓިވްވީ 36 މީހުން!

ރާއްޖެއިން އިތުރު 36 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލޭ އޭރިއާއިން

ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ރާއްޖޭގެ އެންމެނަށް ހިލޭ ލިބޭނެ: ރައީސް 3 hours ago

ކޮވިޑް-19ގެ ވެކްސިން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެނަށް ހިލޭ ލިބޭނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ލ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ލ. ގަމު ހޮސްޕިޓަލުގައި

ކޮވިޑް ޖެހުނު އިތުރު 153 މީހަކު ރަނގަޅު ވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާ ދިން 153 މީހަކު މިއަދު ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ން ބުނެފި އެވެ. އެތަނުން މިރޭ އާއްމު ކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި

1 2 3 17