• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ ހަބަރު ⁄ ކާޖޮލް ބުނަނީ މާޗުން ނޮވެމްބަރަށް ނެގީ 15 މިނިޓް ކަމަށް

ކާޖޮލް ބުނަނީ މާޗުން ނޮވެމްބަރަށް ނެގީ 15 މިނިޓް ކަމަށް


މި އަހަރު ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ވަރަށް އަވަހަށް ނިމިއްޖެ ކަމަށާއި މާޗު މަހުން ފެށިގެން ނޮމެވްބަރާ ހަމައަށް ދިޔައީ 15 މިނެޓުން ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ކާޖޮލް ބުނެފި އެވެ.

“އަހަންނަށް އިހުސާސްކުރެވެނީ އެގޮތަށް. މިހާރު މި ތިބީ ޑިސެމްބަރުގެ ތެރޭގައި،” އިންސްޓަގްރާމްގައި އާންމުކުރި ފޮޓޯއަކާ އެކު ކާޖޮލް ލިޔެފައިވެ އެވެ.

ކޮވިޑާ ހެދި އިންޑިއާގެ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ މި އަހަރު ހުއްޓުމަކަށް އައި އިރު، މާޗް މަހުގެ 25 އިން ފެށިގެން ޖޫން މަހުގެ މެދުތެރެއާ ހަމައަށް އިންޑިއާގައި އޮތީ ވަރަށް ހަރުކަށިކޮށް ލޮކްޑައުން އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ފޭސްތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ލުއިދެމުން ގޮސް މިހާރު ހާލަތަށް އިންޑިއާ ދިޔައީ ސެޕްޓެމްބަރު ހިސާބުގަ އެވެ.

ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި ގައުމުގެ އެތެރެ އާއި ބޭރުގެ ދަތުރުފަތުރުތަކާއި އެތައް ވިޔަފާރިއަކާއި ސްކޫލްތަކާއި އެ ނޫން ވެސް އެތައް އަސާސީ ހިދުމަތްތަކެއް ހުއްޓުމަކަށް އައެ އެވެ. ލޮކްޑައުންގައި މި އަހަރު އިންޑިއާ އިން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
, 2020-12-03 08:37:02

Leave a Reply

Related Articles