• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ Category ⁄ ހަބަރު

Category: ހަބަރު

ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ގަޑިއަށް އަނެއްކާވެސް ބަދަލުތަކެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް މާލެ ސަރަޙައްދުގައި އިތުރުވެފައިވާތީ ސައިހޮޓާ، ކެންޓީން، ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ ގަޑިތަކަށް އަނެއްކާވެސް ބަދަލުގެނެސްފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް

ނިލަންދޫން މާލެއަށް ދިޔަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، އެރަށުން 29 މީހުން ކަރަންޓީނަށް

ފ ނިލަންދޫގައި ހުރުމަށްފަހު، މާލެއަށް ދިޔަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން، ނިލަންދޫން 29 މީހަކު ކަރަންޓީން ކޮށްފިއެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ނިލަންދޫ ކައުންސިލުގެ ނައިބްރައީސް އަލީ

ބަލީގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވަނީ، މާލެ ސަރަހައްދުން އެކަނި ވެސް 112 މީހުން ޕޮޒިޓިވް!

ކޮވިޑް-19ށް އިތުރު 143 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6:00ން ބުދަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6:00ށް 143 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސަޢުދުގެ ސުވާލެއް- އެއްވެސް ބަޔަކަށް އަނިޔާއެއް ނުލިބޭ ސަރުކާރެއް އުފެދިދާނެބާ؟

އެއްވެސް ބަޔަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވާ ސަރުކާރެއް ދުނިޔޭގައި އުފެދިފައި ވެދާނެތޯއޭ ވިދާޅުވެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބުރައީސް އަޙްމަދު ސަޢުދު ސުވާލު އުފައްދަވައިފިއެވެ. Ad ސަޢުދު މިފަދަ ސުވާލެއް އުފައްދަވާފައި މިވަނީ

މާލެ ދޫކޮށް ރަށަށް ބަދަލުވާން ބޭނުން އާއިލާތަކަށް ސަރުކާރުން އެހީއެއް

މާލެ ދޫކޮށް އަމިއްލަ ރަށަށް ބަދަލުވާން ބޭނުން އާއިލާތަކަށް ސަރުކާރުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ޢައިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ

މިހާރު އޮޓޮފްސީ ހަދަނީ ވަރޗުއަލްކޮށް – ޑރ. ޙަސަން ޢުމަރު

މިހާރު އޮޓޮޕްސީ ހަދަނީ ވަރޗުއަލްކޮށް ކަމަށާއި، މިހާރު މީހަކު ފަޅާނީ އެނޫން ގޮތަކަށް އެކަން ދެނެގަނެވެން ނެތް ހާލަތުގައި އެކަނި ކަމަށް ޕެތޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރައްވައިގެން ފުލުހުންގެ

1 2 3 4,169