• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ Category ⁄ ކުޅިވަރު

Category: ކުޅިވަރު

ކޮރޯނާ ވައިރަހާ އެކު އެފްއޭއެމްގެ ހަރަކާތްތައް މެދުކަނޑާލައިފި

މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބާއްވާ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތްތަކާއި ޓްރެއިނިންގްތައް މެދުކަނޑާލުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

ރޮނާލްޑޯ އާއި ޕޮގްބާއަށް ޑަބްލިއުއެޗުއޯގެ ޝުކުރު

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އާންމުން ހޭލުންތެރިކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާ ގުޅިގެން މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ޕޯލް ޕޮގްބާ އަށް ވޯލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަން

ފުރަތަމަ ހަފުތާގެ މޮޅު ގޯލަކަށް އިއްބެގެ ހިތްގައިމު ލަނޑު

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި ޖެހި ގޯލުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މޮޅު ގޯލަކަށް މާޒިޔާގެ ފޯވާޑް އިބްރާހިމް މަހުދީ (ފޭދޫ އިއްބެ) އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީ އެފްސީ ކޮޅަށް ޖެހި ގޯލު

ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގާއި ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު މެދުކަނޑާލައިފި

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ނުރައްކަލާ ގުޅިގެން ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތްތައް މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ. މެދުކަނޑާލި މުބާރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގާއި ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔޫރޮޕާ ލީގު ހިމެނެއެވެ. ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި

ޓީސީ އަތުން ބަޝަންދުރަ ކިންގްސްއަށް ބޮޑު މޮޅެއް

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ގްރޫޕްސްޓޭޖުގެ ގްރޫޕް “އީ” ގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް އަތުން ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަޝަންދުރަ ކިންގްސް ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ. ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަންގު

1 2 3