• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ Category ⁄ ވާހަކަ

Category: ވާހަކަ

ފަލީހަތް

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ އެމްޕީއެއްގެ ވައިފް މަރާލާފަ އޮއްވާ ފެނިގެން މި އުޅެނީ.” ކެބިންއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި މަނާރަތު ބުންޏެވެ. މަޖިލީސް މެންބަރެއްގެ އަންބެއް މަރާލައިފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެއްޔާ އެ

1 2 3 59