• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ
Home ⁄ Category ⁄ ބޭރުގެ ހަބަރު

Category: ބޭރުގެ ހަބަރު

ދިއްލީ ގޭންގް ރޭޕްގައި ބައިވެރިވި ހަތަރު މީހުން ދަންޖައްސައިފި

ދިއްލީ (މާޗް 20): އިންޑިއާގެ ދިއްލީގައި 2012 ވަނަ އަހަރު އަންހެނަކު އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް ރޭޕްކޮށް މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި ހަތަރު މީހަކު މިއަދު ހެނދުނު ދަންޖައްސައި މަރާލައިފިއެވެ. ދެހާސް ތޭރަވަނަ

ލަންކާގައި މިއަދު ހަވީރުން ފެށިގެން ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނަށް ކާފިއު ހިންގަނީ

ކޮލޮމްބޯ (މާޗް 20): ސްރީލަންކާގައި މިއަދު ހަވީރު 6:00 އިން ފެށިގެން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 06:00 ގެ ނިޔަލަށް ކާފިއު ހިންގަން އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. ލަންކާގައި

ވައިގެ މަގުން އިންޑިއާއަށް އެތެރެވުން ހަފްތާއަކަށް މަނާކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަން ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުން އަންނާތީ، ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ދިރިއުޅޭ އިންޑިއާއިން އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވައިގެ މަގުން އެ ގައުމަށް އެތެރެވުން އެ ގައުމުގެ

ކޮރޯނާވައިރަސް: އެމެރިކާއިން 100 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ރިލީފް ބަޖެޓެއް

ވޮޝިންޓަން (19 މާޗް 2020): ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަން، ކޮވިޑް-19 އާ ކުރިމަތި ލުމަށްޓަކައި އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް އިން ފާސްކުރި 100 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ އިމަޖެންސީ ޕްލޭންގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް

ލަންކާގައި ހަފްތާއެއް ވަންދެން ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރަން އަންގައިފި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 19): ސްރީލަންކާގެ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި އަމިއްލަ ތަންތަނުގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން މާދަމާއިން ފެށިގެން ހަފްތާއެއް ވަންދެން ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރަން ސަރުކާރުން އަންގައިފި އެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސް: އިއްޔެ ޗައިނާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ވައިރަސް ޖެހިފައެއް ނުވޭ

ބެއިޖިން (މާޗް 19): ޗައިނާއިން އެއްވެސް މީހަކު އިއްޔެ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ނުވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ހެލްތު އޮފިޝަލުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ބުނި

ކޮރޯނާވައިރަސް: ލަންކާއަށް އެހީވާން ޗައިނާއިން 500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 19): ސްރީލަންކާގައި ވެސް ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން، އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ޗައިނާއިން އެގައުމަށް 500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފި އެވެ. ލަންކާގެ ފިނޭންސް

އިޓަލީގައި އަދިވެސް މަރުތައް އިތުރުވަނީ، އެއް ދުވަސް ތެރޭ 475 މަރު

ރޯމް (މާޗް 19): އިޓަލީގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އަދިވެސް އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށާއި އިއްޔެ އެކަނިވެސް އެގައުމުން 475 މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އިޓަލީގެ ސިއްހީ އޮފިޝަލުން

މެލޭޝިއާއިން ސިންގަޕޫރުގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފި

ކުއަލަލަމްޕޫރު (މާޗް 18): މެލޭޝިއާއިން އެގައުމާއި ސިންގަޕޫރާ ދެމެދު އޮންނަ ބޯޑަރު 14 ދުވަހަށް ބަންދުކޮށްފި އެވެ. މެލޭޝިއާއިން އެ ބޯޑަރު ބަންދު ކުރީ އެގައުމުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމުގެ

1 2 3 10