• ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ދިވެހި ނޫސްގަ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްލެވޭނެ

ސަސް ބަލިކޮށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ހަތަރުވަނައަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) ބަލިކޮށް ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައަށް ކުލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ޖެހިލައިފިއެވެ. ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން

ރާއްޖޭގެ މެޕްގައި ފައްޅިއެއް ލޭބަލްކޮށްފި! 11

މާލެ ސިޓީ: މާލޭގެ މެޕްގައި އިންޑިއާގެ ޣައިރު ދީނުގެ މީހުން އަޅުކަން ކުރާ އެއްޗަކަށް ނިސްބަތްވާ ފައްޅިއެއް ލޭބަލްކޮށްފައިވޭ އަވަސް ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު ރާއްޖޭގެ މެޕްގައި ފައްޅިއެއްގެ ނަން

ޝެއިޚް އަޙްމަދާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި މާޔަންއަށް ކާމިޔާބު

އޭޝިއާގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ، އޭއެފްސީގެ އިންތިޚާބަށް އޮލިމްޕިކް ކައުންސިލް އޮފް އޭޝިއާގެ ރައީސް ކުވައިތުގެ ޝެއިޚް އަޙްމަދު އަލް-ފަހަދު އަލް-ސަބާހު ނުފޫޒު ފޯރުވިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ކޯޓް

ލޯނު އުސޫލުން އޮޑެގާޑް އާސެނަލަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނޯވޭގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު މާޓިން އޮޑެގާޑް ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އާސެނަލަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އުމުރުން 22 އަހަރުގެ އޮޑެގާޑް އާސެނަލަށް ބަދަލުވީ ލޯނު އުސޫލުން

ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ގަޑިއަށް އަނެއްކާވެސް ބަދަލުތަކެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް މާލެ ސަރަޙައްދުގައި އިތުރުވެފައިވާތީ ސައިހޮޓާ، ކެންޓީން، ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ ގަޑިތަކަށް އަނެއްކާވެސް ބަދަލުގެނެސްފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް

ނިލަންދޫން މާލެއަށް ދިޔަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، އެރަށުން 29 މީހުން ކަރަންޓީނަށް

ފ ނިލަންދޫގައި ހުރުމަށްފަހު، މާލެއަށް ދިޔަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން، ނިލަންދޫން 29 މީހަކު ކަރަންޓީން ކޮށްފިއެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ނިލަންދޫ ކައުންސިލުގެ ނައިބްރައީސް އަލީ

ބަލީގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވަނީ، މާލެ ސަރަހައްދުން އެކަނި ވެސް 112 މީހުން ޕޮޒިޓިވް!

ކޮވިޑް-19ށް އިތުރު 143 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6:00ން ބުދަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6:00ށް 143 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

1 2 3 4,888